Beköszöntő

Ha egy néhai zeneszerző neve mellett a Társaság szót olvassuk, sejthetjük: életműve, emléke ápolására törekszenek a kollégák és tanítványok. Így van ez Vántus Istvánnál is, ám az idén 22 esztendős Vántus István Társaság Egyesület célja és szerepe messze túlnyúlik az efféle konvención. Amiként Vántus maga is többet tett, mint maradandó értékű kompozíciókat alkotott és nem fakuló nyomot hagyott Szeged közép- és felsőfokú zenei diákságában. Szervezte választott hazája zenei életét, addig példátlan kortárszenei fórumot teremtett, amelyből kölcsönösen profitálhattak a magyar zeneszerzők és a szegedi polgárok. Ezt a hagyományt folytatja a Társaság a Vántus István Kortárszenei Napok évenkénti megrendezésével, amihez hatékony partnerre lel a város önkormányzatában és olyan mecénásokban, mint a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia. Hangversenyek, zeneszerző–közönség találkozók mellett immár hat alkalommal rendezett versenyt a Társaság fiatal komponistáknak a Magyar Zeneszerzők Egyesületével karöltve.

Illés Mária: „Tiszta hangok” — Vántus István élete és műve
(2015, borítóterv: Annus Gábor)

Mindeközben élénk figyelem irányul Vántus István alkotói munkásságának folyamatos felmutatására és dokumentálására. Kerek évfordulóin szerzői esttel tisztelgünk előtte, s művei minden évben elhangzanak a nevét viselő Napokon. Az utóbbi évtizedek zeneszerzői között példátlan, hogy immár három hozzá kapcsolódó könyv jelent meg: halála ötödik évfordulójára egy róla szóló tanulmányokat és emlékezéseket tartalmazó kötet, 70-ik születésnapja évében egy kismonográfia, 2007-ben egy Vántustól – Vántusról című, az ő írásait és a róla szólókat sorjázó gyűjtemény, 2015-ben pedig Illés Mária „Tiszta hangok” címet viselő zenetudományi monográfiája.

A Vántus István Társaság Egyesület – híven a mester szelleméhez – nemcsak az ő emlékét ápolja. Rendszeresen foglalkozik a város nagy szülöttével, Durkó Zsolttal, s tiszteleg más jelentékeny szegedi zenészek emléke előtt is (pl. Szatmári Géza, Vaszy Viktor). A Társaság a Magyar Zenei Tanács, a legnagyobb hazai zenei ernyőszervezet tagjaként szervesen illeszkedik az ország zenei egyesületeinek hálózatába. Honlapján keresztül pedig minden korábbinál tágabb körben és naprakészebben szolgálhatja majd az alapszabályában foglalt célokat.

Budapest – Szeged, 2018. január

 Hollós Máté
a Vántus István Társaság elnöke